.

Ακολουθία Φιμπονάτσι

You are here

Κάντε λήψη της δραστηριότητας

Περιγραφή: Οι μαθητές καλούνται να κοιτάξουν γύρω τους για την ακολουθία Φιμπονάτσι και να δημιουργήσουν έναν πίνακα ζωγραφικής που βασίζεται σε αυτό το μοτίβο.

Σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά: Οι μαθητές συζητούν για αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα και τα εντοπίζουν στη φύση. Τέχνη: Οι μαθητές δημιουργούν έναν πίνακα ζωγραφικής και συζητούν την αισθητική του σε σχέση με την ακολουθία Φιμπονάτσι και τη χρυσή αναλογία.

Λέξεις- κλειδιά: Μοτίβο, Φιμπονάτσι, σπείρα, χρυσή αναλογία

Ηλικιακό επίπεδο: 11-12, 12-13, 13-14

Διδακτικός χρόνος: 2 διδακτικοί περίοδοι

Συνδέσεις με άλλες δραστηριότητες:

  • Φράκταλ: Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές διερευνούν τι είναι και τι δεν είναι φράκταλ (ή μορφόκλασμα).
  • Συμμετρία: Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές ανακαλύπτουν τη συμμετρία του ανθρώπινου σώματος. Αυτή η συμμετρία συνδέεται με την ομορφιά και τη χρυσή αναλογία. Οι μαθητές θα διερευνήσουν τη χρυσή αναλογία στο ανθρώπινο σώμα, καθώς και την παρουσία της στη φύση, όπως για παράδειγμα στα φυτά, στους γαλαξίες και στο DNΑ.

About

PLATON is a two-year European project launched on September 2016. It aspires to provide teachers and school communities with a coherent teachers’ training framework which will update their current teaching practices. More particularly, PLATON aims to offer an open and innovative training framework to teachers of primary and secondary education which will focus on:

  • Promoting student-centred teaching approaches;
  • Promoting a holistic interdisciplinary approach;
  • Support the use of online educational tools;
  • Support the meaningful collaboration between teachers of the same school.

 

GET IN TOUCH

Largo Topázios 48,
2785, Portugal

Phone: +351 21 453 7440

Email: platon@nuclio.pt

 

Subscribe to our newsletter